Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://fyrfack.se. Denna administreras av PWS Nordic AB.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

PWS Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

PWS-företag

1 INTRODUKTION

Denna integritetspolicy syftar till att förse dig med information om hur företaget hanterar dina personuppgifter som en kontaktperson hos ett kundföretag eller ett potentiellt kundföretag för ett PWS-företag (företag). Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan hävda dina rättigheter. De kundföretag med vilka företaget har ett avtalsförhållande eller ämnar  ingå ett avtalsförhållande med betecknas nedan som ”kunder”. De företag som företaget kontaktar utan att det finns en befintlig eller nära kundrelation betecknas såsom ”potentiella kunder”.

2 VEM ÄR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE?

Respektive PWS-företag är den ansvariga juridiska personen för behandling av personuppgifter som samlas in i förhållande till kunder och potentiella kunders kontakter. Företagets kontaktuppgifter är PWS Nordic AB, 556812-4407, Box 47, 284 21 Perstorp, Sverige, Tel +46 (0)435 – 369 30 För frågor om företagets behandling av dina personuppgifter, var god kontakta oss på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

3 TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1 Kunder. Företaget behandlar följande personuppgifter om kundens kontaktpersoner. (a) Namn (b) Telefonnummer (c) Fax-nummer (d) E-postadress. Om kunden är ditt eget företag kan vi även inhämta följande uppgifter. (a) Företagets organisationsnummer (vilket också är ditt personnummer) (b) Kreditinformation för ditt enskilda företag. Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändig för att företaget skall kunna fullgöra det avtal som företaget har med kunden. I det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med kunden inte fullföljas. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller den kund du representerar. Företaget sparar även kundernas köphistorik, dvs. en beskrivning av produkter som köpts, produktnummer, antal, datum och pris.

3.2 Potentiella kunder. Företaget bearbetar namn, kontaktuppgifter och potentiella kunders position. Uppgifterna inhämtas från kontakter med potentiella kunder, detta kan t.ex. gälla kontakter genom brev, telefonsamtal, mässor och liknande.

4 MÅLSÄTTNING, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID

4.1 Kunder

Administration av kunder. Namn och kontaktuppgifter behandlas för att företaget skall kunna fullfölja köpet, leverera varorna till kunden och på annat sätt administrera kundens beställningar och tillhandahålla tjänster till kunden efter köpet, såväl som utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med kunden. Om kunden inte är en juridisk person, sker behandlingen med en intresseavvägning som rättslig grund, där företagets berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med kunden och förse kunden med god service.

4.1.2 Returer, garantianspråk och produktansvar. Företaget sparar information om kundens köphistorik, såväl som korrespondens och dokumentation gällande de produkter som köps av kunden. Sådan dokumentation kan innefatta kontaktpersonens namn och andra kontaktuppgifter. Företaget sparar sådan dokumentation så länge, och i den utsträckning det är nödvändigt, för att bolaget skall kunna förse kunden med kvalificerad kundservice efter försäljningen och för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav enligt produktansvarslagen (Product Liability Act). Uppgifterna sparas för dessa ändamål baserat på en intresseavvägning.

4.1.3 Riktad marknadsföring. Företaget kan också hantera din e-postadress för riktad marknadsföring. Marknadsföringen består av att företaget med e-post skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som vi anser vara relevanta för din yrkesverksamhet. För kontakter med kundföretag kan nyhetsbrev och erbjudanden skickas via e-post i upp till fem år efter kundens senaste köp. Nyhetsbrev och e-post i marknadsföringssyfte skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avsluta abonnemanget på våra nyhetsbrev och marknadsföringstips. För att avsluta abonnemanget, var god kontakta företaget på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk eller använd länken som finns i varje nyhetsbrev/e-postmeddelande för att avsluta abonnemanget. Marknadsföringen äger rum med en intresseavvägning som rättslig grund, där företagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

4.1.4 Övrigt. Utöver vad som anges ovan, kan företaget komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hörsamma juridiska skyldigheter som gör att behandling krävs under gällande lag eller för att företaget skall kunna fastställa, genomdriva eller skydda juridiska fordringar.

4.2 Potentiella kunder. Företaget använder kontaktuppgifterna för marknadsföringsändamål baserat på en intresseavvägning. Marknadsföringen utgörs av nyhetsbrev och erbjudanden som vi bedömer vara relevanta för dig i din yrkesmässiga verksamhet. Nyhetsbrev och e-post i marknadsföringssyfte skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avsluta abonnemanget på våra nyhetsbrev och marknadsföringstips. För att avsluta abonnemanget, var god skicka ett e-postmeddelande till företaget på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk eller använd länken som finns i varje nyhetsbrev/e-postmeddelande för att avsluta abonnemanget. Dina uppgifter sparas så länge som företaget behöver uppgifterna för de marknadsföringskampanjer för vilka uppgifterna samlades in, förutsatt att du inte tidigare har motsatt dig vår marknadsföring. Marknadsföringen äger rum med en intresseavvägning som rättslig grund, där företagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

5 TILL VEM KAN VI ÖVERFÖRA DINA UPPGIFTER?

Företaget kan överföra dina personuppgifter till administratörer av webbplatser, tillhandahållare av CRM-system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter på uppdrag av företaget i samband med utförandet av en tjänst för företaget, såsom till exempel att leverera en beställd artikel till kunden. Företaget vidtar alla rimliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning av uppgifterna till tredje part. Företaget kan också lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom till exempel skattemyndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. I händelse av att hela eller delar av företagets verksamhet avyttras, kan företaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UNDER EU / EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även överföras till länder utanför EU/EES. Företaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter såtillvida att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal som innehåller vissa standardklausuler för sådana avtal, vilka har godkänts av EU-kommissionen. En kopia av dessa undertecknade avtal med standardklausuler kan erhållas på begäran ställd till info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

7 DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan åberopa gentemot företaget. Nedan är en sammanfattning av dessa rättigheter. Fullständig information om dina rättigheter finns i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). (a) Rätt att få tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få ett svar på om företaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. (b) Rätt till dataportabilitet (endast enskilda företag). Om du är kund via ett enskilt företag har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att företaget överför dessa personuppgifter till en annan person som ansvarar för personuppgifter. Rätten till dataportabilitet gäller personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, baserat på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. (c) Rättelse av felaktiga uppgifter Du har rätt att begära att företaget korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. (d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att företaget raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, såsom till exempel att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi samlade in personuppgifterna. (e) Rätt att invända mot företagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot företagets behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. (f) Rätt att invända mot riktad marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot företagets behandling av dina personuppgifter för riktad marknadsföring. Om du motsätter dig sådan behandling skall företaget utan onödigt dröjsmål avsluta all riktad marknadsföring till dig. (g) Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan i vissa fall begära en begränsning av företagets behandling av dina personuppgifter. Du kan till exempel, om du har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, begära en begränsning av behandlingen under en tid som gör det möjligt för företaget att kontrollera om dina personuppgifter är korrekta. (h) Klagomål. Om du har klagomål gällande företagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inkomma med sådana klagomål till dataskyddsmyndigheten. Om du önskar att inkomma med en hemställan om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, var god kontakta företaget på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

8 ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om sådana ändringar sker kommer detta att meddelas på www.pwsab.se eller www.pwsas.dk.

Version 1.b, uppdaterad 2019-09-11

Kontaktinformation

PWS Nordic AB, Organisationsnr. 556812-4407, info@pwsab.se